OpiKatti

Hei, tervetuloa OpiKattiin!

OpiKatti julkaisee pääasiassa lukemisen ja kirjoittamisen oppimateriaalia alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. OpiKatin omistaja Carita Vesander työskentelee erityisluokanopettajana.

Tutustu oppimateriaaleihimme

Lukemisen ja kirjoittamisen oppimateriaalit

Voit ladata itsellesi veloituksetta esimerkit kirjojen sisällöstä klikkaamalla kirjan nimeä tai kuvaa.

Kaikki oppimateriaalit ovat monistettavia. Hintoihin lisätään arvonlisävero.


Siirry tilaamaan
Kirjan kansilehti

Tarttuvat tarjoukset

Monistettavia luetunymmärtämis-tehtäviä sana-, lause- ja tekstitasolla alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen.


Materiaalissa yhteensä 237 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-69937-0-6

Kirjan kansilehti

Arjen Aalloilla

Monistettavia luetunymmärtämis-tehtäviä sana-, lause- ja tekstitasolla alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen.

Materiaalissa yhteensä 268 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-69937-0-6

Tavalliset Tarinat

Monistettavia tekstitason luetunymmärtämistehtäviä alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. 68 lyhyttä tekstiä, teksteihin liittyviä tehtäviä.

Materiaalissa yhteensä 244 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-9-1

Mainiosti matkaten

Monistettavia luetunymmärtämistehtäviä sana-, lause- ja tekstitasolla alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. Materiaalissa yhteensä 260 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä
Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-69937-2-0

Kirjan kansilehti

Lauseilla Lentoon

Monistettava luetunymmärtämisen oppimateriaali. Sisältää erilaisia luetunymmärtämisen tehtäviä (tehtävät tavutettu).
Materiaalissa yhteensä 222 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-92-4282-5

Kielen Kannalla

Monistettava oppimateriaali sisältää erilaisia suomen kielen tehtäviä. Tehtävät on ryhmitelty tehtävätyyppien mukaan. Harjoitukset on tarkoitettu suomen kielen perusteiden harjoittelijoille alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen.

Materiaalissa yhteensä 248 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-1-5

Tavuilla Taikoen

Oppimateriaali sisältää tavutasoisia luku- ja kirjoitustehtäviä. Tehtävät vaihtelevat tavujen vaikeustason mukaan. Materiaali tarjoaa tehtäviä juuri tavutasolle siirtyneille lukijoille ja kirjoittajille sekä haasteita hieman taitavammille tavutasoisille oppijoille. Tehtävissä käytetyt tavut ovat aina osa sanakokonaisuutta, jotta lukemisen merkityksellisyys säilyy. Tehtävät ovat monistettavia.


Materiaalissa yhteensä 228 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-2-2

Levottomat Lauseet

Levottomat Lauseet sisältää lausetasoisia luku- ja kirjoitustehtäviä. Materiaali koostuu päälauseista muodostuvista pienistä tarinoista. Tarinaan liittyy erilaisia luetunymmärtämisen tehtäviä, jotka harjoituttavat lausetasoista kysymyksiin vastaamista. Osa materiaalin teksteistä sisältää erilaisia kielikuvia. Materiaali on tarkoitettu alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. Tehtävät ovat monistettavia.

Materiaalissa yhteensä 230 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-4-6

Kiehtovat kirjaimet

Kiehtovat kirjaimet -oppimateriaali sisältää visuaaliseen hahmottamiseen perustuvia luku- ja kirjoitustehtäviä. Materiaali tarjoaa tehtäviä niille oppijoille, jotka tutustuvat kirjoittamiseen ja lukemiseen. Materiaali on tarkoitettu alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen. Tehtävät ovat monistettavia.
Materiaalissa yhteensä 221 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-6-0

Taivutellen 1

Oppimateriaali sisältää erilaisia suomen kielen tehtäviä. Se ohjaa oppilasta suomen kielen oppimisessa harjoituttaen pääasiassa kielitaidon tasoja A1.1-A1.3. Joitakin oppimateriaalin tehtäviä voidaan käyttää kielitaidon tason A2.1. harjoituttamiseen. Taivutellen I-oppimateriaalia voidaan hyödyntää myös lukutaidottomien oppilaiden opetuksessa. Taivutellen I aloittaa uuden oppikirjasarjan, joka on kirjoitettu johdonmukaisesti eteneväksi juonelliseksi tarinaksi, jossa käsitellään monia oppilaan arkeen liittyviä asioita. Arjentajuisten mielikuvien avulla oppilas oppii yhä enemmän käyttämään kieltä myös omassa kommunikoinnissaan. Oppimateriaalissa rakenneasioita ja kielioppia opetetaan tarinasta käsin, jotta ne yhdistyvät merkitykselliseen kontekstiin. Taivutellen-oppimateriaali motivoi oppilasta arkielämässä tarvittavalla kielitaidolla ja mielenkiintoisella, opittaviin asioihin liittyvällä kuvituksella. Se soveltuu etenkin erityistä tukea tarvitsevien S2-oppilaiden opetukseen ja maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen. Oppimateriaali soveltuu myös alakouluikäisille S2-oppilaille, Suomi-koulujen ja suomi vieraana kielenä -opetukseen. Tehtävät ovat monistettavia.

Materiaalissa yhteensä 296 sivua.

Esimerkki 1 kirjan sisällöstä
Esimerkki 2 kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-8-4

Sanoista Sekaisin

Materiaali sisältää sanatasoisia luku- ja kirjoitustehtäviä. Tehtävät on koottu Tavuilla Taikoen -materiaalissa käytetyistä tavuista. Tutut tavurakenteet helpottavat oppijan siirtymistä sanatasolle. Tehtävät vaihtelevat sanojen vaikeustason mukaan. Harjoituksia on sanatasolle juuri siirtyneille ja hieman taitavammille oppijoille. Tehtävissä kontrolloidaan luetunymmärtämistä sanoihin liittyvien kuvien avulla. Tehtävät ovat monistettavia.

Materiaalissa yhteensä 220 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstäHinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-3-9

Mustavalkoista?

Miten voit ohjata oppilaita ymmärtämään arjen sosiaalisia tilanteita? Oppimateriaali sisältää harjoituksia sosiaalisten tilanteiden pohtimiseen ja tulkitsemiseen. Tehtävät on tarkoitettu yhdessä opettajan kanssa läpikäytäviksi. Tilannekuvaukset ja niihin liittyvät tehtävät herättävät oppilaita pohtimaan yhdessä sosiaalisia tilanteita. Arki ei yleensä ole mustavalkoista. Tehtävät ovat monistettavia.Materiaalissa yhteensä 222 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstäHinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-0-8

Kirjan kansilehti

Tassut Tarinoilla

Monistettava luetunymmärtämisen oppimateriaali. Tekstit alkuopetukseen, erityisopetukseen, S2 -opetukseen. 80 tavutettua tekstiä, teksteihin liittyvät monivalintatehtävät. Materiaalissa yhteensä 255 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-92-2464-7

Uutta aineistoa tulossa!

Tulossa uutta lukemisen ja kirjoittamisen oppimateriaalia alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen!Uutta aineistoa tulossa!

Tulossa uutta lukemisen ja kirjoittamisen oppimateriaalia alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen!

Matematiikan oppimateriaalit

Maistuva Matikka

Oppimateriaali sisältää erilaisia matematiikan tehtäviä. Suurin osa tehtävistä harjoituttaa lukualueen 0-10 hallintaa. Maistuva Matikka sisältää mm. lukusuoratehtäviä, yhtälötehtäviä, sanallisia tehtäviä, kellotehtäviä jne. Materiaalin avulla voidaan vahvistaa oppijan peruslaskutaitoja tutulla lukualueella. Materiaali on tarkoitettu alkuopetukseen ja erityisopetukseen. Tehtävät ovat monistettavia.Materiaalissa yhteensä 262 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-5-3

Laskeskellen

Oppimateriaali sisältää erilaisia matematiikan tehtäviä. Tehtävät harjoituttavat lukualueen 0-20 hallintaa. Laskeskellen sisältää mm. lukusuoratehtäviä, yhtälötehtäviä, kellotehtäviä, peilaustehtäviä jne. Runsas kuvien käyttö helpottaa tehtävien ratkaisemista. Materiaalin avulla voidaan vahvistaa oppijan peruslaskutaitoja tutulla lukualueella. Materiaali on tarkoitettu alkuopetukseen ja erityisopetukseen. Tehtävät ovat monistettavia.

Materiaalissa yhteensä 275 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä

Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-67191-7-7

Luikkivat luvut

Oppimateriaali sisältää erilaisia monistettavia matematiikan tehtäviä alkuopetukseen ja erityisopetukseen. Sen avulla voidaan vahvistaa oppilaan peruslaskutaitoja (yhteen- ja vähennyslaskut) lukualueella 0-10. Oppimateriaalissa on todella paljon matematiikan väritystehtäviä.

Materiaalissa yhteensä 240 sivua.

Esimerkki kirjan sisällöstä


Hinta 59,00 euroa (ALV 0 %)
ISBN 978-952-69937-3-7

Oppimateriaalien tilaus

Tällä lomakkeella voit tilata haluamasi määrän OpiKatin tuotteita. Oppimateriaalien toimitusaika on noin 1-2 viikkoa.
Tilauksen loppusummaan lisätään toimituskulut. Tilauslomakkeen hinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %. Maksu tapahtuu laskulla.

Tassut tarinoilla -oppimateriaali 64,90 e
Lauseilla Lentoon -oppimateriaali 64,90 e
Kielen Kannalla -oppimateriaali 64,90 e
Mainiosti matkaten -oppimateriaali 64,90 e
Kiehtovat Kirjaimet -oppimateriaali 64,90 e
Levottomat lauseet -oppimateriaali 64,90 e
Tavuilla Taikoen -oppimateriaali 64,90 e
Mustavalkoista? -oppimateriaali 64,90 e
Sanoista Sekaisin -oppimateriaali 64,90 e
Taivutellen 1 -oppimateriaali 64,90 e
Tavalliset tarinat -oppimateriaali 64,90 e
Tarttuvat tarjoukset -oppimateriaali 64,90 e
Arjen aalloilla -oppimateriaali 64,90 e
Laskeskellen -oppimateriaali 64,90 e
Maistuva Matikka -oppimateriaali 64,90 e
Luikkivat luvut -oppimateriaali 64,90 e

OpiKatti

OpiKatti on ilahduttanut opettajia ja oppilaita vuodesta 2007 lähtien.

Kuka olemme?

OpiKatin kirjoittaja, erityisluokanopettaja Carita Vesander työskentelee erityisluokanopettajana.

Mitä teemme?

Vuonna 2007 perustettu OpiKatti julkaisee oppimateriaalia alkuopetukseen, erityisopetukseen ja S2-opetukseen

Meillä on helppo asioida

Voit ladata ilmaiset näytteet kaikista oppimateriaaleistamme. Tilauslomakkeellamme tilaat oppimateriaalit postitse.

Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme!

Carita Vesander

044-2805502